Fokus på tillsyn av nyöppnade apotek

den 1 april 2016

Personal och organisation samt egenkontroll på nyöppnande apotek är två områden där Läkemedelsverket har sett flest avvikelser under 2015. Myndigheten har också noterat avvikelser gällande förvaring av läkemedel, narkotiska läkemedel och recept och rekvisitionshantering. Sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser under 2015.

Under 2015 genomförde Läkemedelsverket 49 inspektioner varav 13 inspektioner var temainspektioner där myndigheten särskilt tittade på receptexpeditionen och färdigställandet av förordnade läkemedel. Läkemedelsverket valde också att vid övriga inspektioner fokusera på nyöppnade apotek för att undersöka hur egenkontrollen fungerade.

- För de apotek som kategoriserades som nyöppnande såg vi inte någon större skillnad i antalet avvikelser jämfört med andra apotek. Samtidigt är det viktigt att apoteksbranschen tar till sig de signaler som redovisas i vår rapport samt fortsätter att verka för att patientsäkerheten prioriteras på alla apotek, säger Annika Babra, enhetchef på Läkemedelsverket.

Antalet anmälda allvarliga avvikande händelser och brister var något mindre under 2015 jämfört med föregående år. Sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser. Nästen hälften av dessa anmälningar kunde härledas till felaktigheter vid receptexpediering. Läkemedelsverket noterar också att det finns skillnader mellan de olika apoteksaktörernas rapportering.

- Vi är försiktiga med att dra några slutsatser om varför rapporteringen skiljer sig mellan de olika apoteksaktörerna men vi ska analysera detta och ta med oss den informationen i vårt tillsynsarbete, säger Annika Babra.

Under 2016 kommer Läkemedelsverkets tillsyn av Apotek att fokusera på två temaområden utöver de återkomande inspektionerna: distanshandel av läkemedel och Bemanning och kompetensförsörjning i egenvården. Dessutom utökar myndigheten antalet informationsdagar för läkemedelsansvariga. Två regeringsuppdrag finns också på agendan för året, hur kan apotekstillsynen utvecklas samt minska användningen av den särskilda receptblanketten. Vidare kommer Läkemedelsverket att bistå den tillsatta utredningen gällande ökad fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Annika Babra, enhetschef
Apotek och Receptfri detaljhandel
Tel: 070-517 26 39

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies