Föreskrift om förskrivning av vissa livsmedel ändrad

den 22 september 2016

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 30 september 2016.

Bilagan listar de livsmedel som läkare kan förskriva till barn under 16 år som har vissa sjukdomar eller diagnoser. Den nya versionen, som har fått numret HSLF-FS 2016:84, träder i kraft den 30 september 2016. Fram till dess fortsätter den version som framgår av HSLF-FS 2016:4 att gälla. Ändringen innebär att ett antal livsmedel har tagits bort från listan, samt att ett antal livsmedel och smakvarianter har lagts till på listan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies