Fortsatt hög vaccinationstäckning

den 8 juni 2016

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten presenterar sammanställning av barnvaccinations-programmet 2015. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Det övergripande målet med barnvaccinationsprogrammet är att förbättra folkhälsan genom att ge ett gott skydd mot allvarliga sjukdomar och att förebygga smittspridning i befolkningen.

Under 2015 var vaccinationstäckningen i programmet fortsatt hög. Över 97 procent av 2-åringar var fullvaccinerade enligt för dem gällande schema. Andelen flickor som är vaccinerade mot HPV ligger kvar på omkring 80 procent. Vaccinationstäckningen för HPV är lägre än målsättningen på över 90 procent och detta även om man tar hänsyn till en viss underrapportering till vaccinationsregistret.

Läkemedelsverket har via biverkningsrapporteringen följt upp säkerheten på de vaccin som använts inom det allmänna vaccinationsprogrammet som visar att 553 rapporter om misstänkta biverkningar inkommit under 2015 för över 1,1 miljoner administrerade doser av vaccin. Genomgången av de inrapporterade biverkningarna visar att vaccinerna har en god säkerhetsprofil. De rapporter som inkom från hälso- och sjukvården under året omfattade i huvudsak redan kända och övergående biverkningar.

Det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige omfattar tio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, allvarlig sjukdom av Haemophilus influenzae typ b (Hib), allvarlig pneumokocksjukdom, mässling, röda hund, påssjuka (MPR) samt för flickor även infektion med humant papillomvirus (HPV). Därtill vaccineras barn i definierade riskgrupper även mot tuberkulos, hepatit B, influensa och pneumokocker.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Charlotta Bergquist, utredare
018-17 49 95

Folkhälsomyndigheten
Tiia Lepp, utredare
010-205 2401

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies