Uppdaterad information angående tillgänglighet av Heracillin 1g

den 29 december 2016

Heracillin 1g åter tillgängligt fr.o.m. 2016-12-29

Heracillin 1 g, filmdragerad tablett med nytt varunummer finns tillgängligt fr.o.m. 2016-12-29, meddelar marknadsförande bolag.
Flukloxacillin Meda 1 g finns också tillgänglig på marknaden. Flukloxacillin Meda 1g och Heracillin 1g är utbytbara mot varandra.

Tidigare nyhet (16 december 2016)

Heracillin 1 g ersätts tillfälligtvis med Flukloxacillin MEDA 1 g.

Heracillin 1 g filmdragerad tablett avregistrerades 15 december.

På grund av en fördröjning av uppdateringen av informationen i förskrivarstöden finns inte information om avregistreringen av Heracillin tillgänglig i förskrivarstöden förrän torsdag 22 december.

Därför kan recept på Heracillin 1 g fortfarande förskrivas, men avvisas av e-Hälsomyndighetens receptregister som ogiltiga.

Recept på Heracillin 1 g kommer därför inte att finnas tillgängliga för apoteken.

Nytt recept med Flukloxacillin Meda 1 g måste skrivas ut

Patienter som har erhållit recept på Heracillin 1 g från 2016-12-15 behöver därför få ett nytt recept utskrivet på en annan likvärdig utbytbar produkt, Flukloxacillin Meda 1 g.

Fram till att informationen i förskrivarstöden uppdateras måste alltså istället en likvärdig utbytbar produkt, nämligen Flukloxacillin Meda 1 g förskrivas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies