Information från Läkemedelsverket nummer 1 2016

den 26 februari 2016

I årets första nummer kan du ta del av den nya behandlingsrekommendationen om sjukhusförvärvad pneumoni. Läs även om riskabel felanvändning av fentanylplåster och om projektet som ska förbättra Läkemedelsverkets information till apotek.

Vid sjukhusförvärvad pneumoni är det viktigt att snabbt ge korrekt antibiotikabehandling då såväl fördröjd som inadekvat antibiotikaterapi innebär avsevärt försämrad prognos. Behandlingsrekommendationen innefattar olika aspekter av sjukhusförvärvad pneumoni hos vuxna, barn och immunsupprimerade.

I detta nummer kan du också läsa om rapporterade biverkningar för warfarin och nya orala antikoagulantia och om det viktiga arbetet för att förebygga felaktig hantering av läkemedel. Vi berättar också lite mer om den samlade informationen om vacciner och vaccination som nu finns på Läkemedelsverkets webbplats. I detta nummer finner du också många läkemedelsmonografier. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies