Information från Läkemedelsverket nummer 2 2016

den 15 april 2016

Nummer 2 innehåller en uppdaterad behandlingsrekommendation om läkemedel vid adhd. Läs även om förfrågningar till Giftinformationscentralen gällande förgiftning eller feldosering av adhd-läkemedel och om fördelar och nackdelar med hjärtstartare med HLR-feedback.

Antalet barn, ungdomar och vuxna som fått diagnosen adhd har ökat under senare år, liksom förskrivningen av läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit vilket motiverar den nu aktuella uppdateringen av behandlingsrekommendationen. Det är viktigt att läkemedelsbehandlingen är individuell och den ska ses som en del av ett större stöd- och behandlingsprogram.

I det här numret kan du även läsa om Giftinformationscentralens uppföljning av olycksfall med vårtmedel, ta del av frågor till Läkemedelsverket samt ett antal monografier för nya läkemedel. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
Tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies