Information från Läkemedelsverket nummer 3 2016

den 27 maj 2016

I detta nummer presenteras den nya rekommendationen om läkemedelsbehandling av gikt. Ta del av biverkningsrapporten för humanläkemedel för 2015 samt läs om bristande effekt av NOAK och warfarin. Vi berättar också om att Giftinformationscentralen får många förfrågningar om förgiftningar med tändvätska.

Gikt har beskrivits sedan antiken. Den nya behandlingsrekommendationen tar upp kriterier för att ställa diagnos, hur akut och kronisk gikt ska behandlas med läkemedel samt vilka livsstilsförändringar som kan ha effekt.

I biverkningsrapporten för humanläkemedel 2015 kan du läsa att Läkemedelsverket tog emot cirka 8 000 biverkningsrapporter, de flesta från hälso- och sjukvården. Ett viktigt budskap är att det räcker med misstanke om att en biverkning inträffat för att rapportera den.

Som vanligt kan du ta del av frågor till Läkemedelsverket och ett antal monografier för nya läkemedel.

Trevlig sommarläsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies