Information från Läkemedelsverket nummer 5 2016 ute nu

den 21 oktober 2016

I nummer 5 uppmärksammar vi att vår tidskrift med producentoberoende information fyller 40 år. Läkemedelsverkets föregångare, Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, började 1976 ge ut tidskriften, som redan från början innehöll läkemedelsmonografier för nyregistrerade läkemedel och meddelanden om terapeutiska rön, indikationsförändringar och biverkningar för registrerade läkemedel.

I detta nummer kan du läsa flera intressanta läkemedelsmonografier och artiklar, bland annat en artikel om att Läkemedelsverket vid stickprovskontroller har funnit att livsmedelsbutiker säljer utländska läkemedel som inte är godkända i Sverige. Du även kan läsa en artikel där vi tillsammans med Livsmedelsverket reder ut skillnaden mellan kosttillskott och läkemedel. I en annan artikel berättar vi att Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utreda och presentera förslag för att utveckla informationen och informationskanalerna om det generiska utbytet. Med detta och mycket till önskar vi trevlig läsning!

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies