Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

den 16 december 2016

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa och funktionsnedsättning. I nummer 6 kan du läsa vår nya behandlingsrekommendation som omfattar behandling av dessa tillstånd hos barn och ungdomar, vuxna och äldre, samt vid graviditet och amning och vid samtidigt substansmissbruk.

I detta nummer rapporterar vi även om att 1 200 tabletter med antibiotika beslagtogs i årets Pangea-operation. Att handla antibiotika på nätet medför stora risker för resistensutveckling, felaktig behandling och utebliven smittspårning. Vi kan även berätta om att Läkemedelsverket nyligen har rapporterat om vilka insatser inom regeringsuppdrag för barn och läkemedel som har genomförts. Giftinformationscentralen berättar om hösten 2014 när joursamtalen under några veckor plötsligt dominerades av förgiftningar orsakade av syntetiska cannabinoider (spice). Med detta och mycket till önskar vi er läsare god jul och gott nytt år!

  

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies