Koffein - den populäraste ”drogen”

den 26 oktober 2016

Koffein är världens mest använda psykoaktiva ämne och konsumeras dagligen av cirka 90 % av jordens vuxna befolkning. Överkonsumtion av kaffe kan leda till symtom som oro och sömnsvårigheter, men knappast till koffeinförgiftning. Läkemedel och kosttillskott med hög koffeinhalt kan däremot leda till mycket allvarliga förgiftningar.

 

Koffeintabletter kan leda till mycket allvarliga förgiftningar med symtom som kräkningar, blodtryckssänkning, hjärtrytmrubbningar och kramper.

Överkonsumtion av kaffe kan leda till välbekanta symtom som oro, sömnsvårigheter, och hjärtklappning men knappast till signifikant koffeinförgiftning.

Efter en ökning av antalet dödsfall i koffeinförgiftning i början på 2000-talet begränsade Läkemedelsverket storleken på förpackningarna av receptfria koffeintabletter i syfte att minska risken för överdoser. Denna åtgärd föreföll ha haft god effekt då den utvärderades. Ett EU-direktiv från 2002 tillät emellertid en oreglerad användning av koffein som "livsmedel" och en stor marknad för koffeinhaltiga "livsstilsprodukter" har vuxit fram som en följd härav. De parallella regelsystemen har lett till att man på svenska apotek kan köpa såväl det receptfria läkemedlet koffein som kosttillskottet koffein. Båda innehåller 100 mg, men medan förpackningsstorleken för läkemedel är begränsad till 30 tabletter är den oreglerad för kosttillskott, som räknas som livsmedel. Utanför apoteken, inte minst på internet, finns ett mycket stort utbud av koffeinhaltiga produkter som i vissa fall består av stora avdelade doser eller till och med renframställt koffeinpulver.

Det är i dagsläget inte klarlagt om denna utveckling lett till ett ökat antal förgiftningar, men en beredskap för att känna igen och behandla koffeinförgiftningar bör finnas inom akutsjukvården. Inte minst eftersom dagens brokiga utbud av koffeinhaltiga produkter kan leda till svåra förgiftningar där, liksom i det fall vi presenterar, förgiftningsmedlets identitet är okänd för både patienten och för den behandlande läkaren.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Peter Hultén, apotekare, GIC
Tel: 010-456 67 96

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies