Läkemedelsverket drar in partihandelstillstånd

den 24 oktober 2016

Läkemedelsverket återkallar partihandelstillståndet för Pharmera Gothia Pharmaceutical AB i Ystad för att företaget inte har följt god distributionssed i sin verksamhet. Läkemedelsverket har även polisanmält företaget för misstänkt brott mot läkemedelslagen.

Läkemedelsverket ser mycket allvarligt på bolagets åsidosättande av regelverket. Bolagets hantering av läkemedel har medfört att förfalskningar av HIV-läkemedlen Viread och Truvada kommit in i den legala distributionskedjan vilket utgör en försvårande omständighet. Läkemedlen har inte kommit ut på den svenska marknaden eller nått svenska patienter, men orsakade en indragning av läkemedlen från patienter i Tyskland.

– Inga av de förfalskade läkemedlen har nått svenska patienter, men det är mycket allvarligt med förfalskade läkemedel i den lagliga distributionskedjan oavsett var det sker, säger Emil Schwan, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket.

Läkemedelverket har även polisanmält Pharmera Gothia Pharmaceutical AB för misstänkt brott mot läkemedelslagen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Emil Schwan, läkemedelsinspektör
Inspektion av industri och sjukvård
Tel: 018-17 47 02

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies