Läkemedelsverket förbjuder butik att sälja läkemedel som inte är godkända i Sverige

den 30 juni 2016

Läkemedelsverket har beslutat att en livsmedelshandlare i Stockholm måste sluta att sälja produkterna Boxing liniment, Counterpain, Counterpain Cool, Counterpain Plus, Flying Rabbit och Pises Powder. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med ett vite om en miljon kronor.

Läkemedelsverket har under hösten 2015 besökt specialbutiker för utländska livsmedel och påträffat ett stort antal utländska läkemedel. Beslutet om saluförbud är en följd av projektet.

Produkterna som omfattas av beslutet är bland annat liniment och en lösning som ska tas via munnen. De innehåller antiinflammatoriska substanser och läkemedelssubstanser som inte längre används i Sverige. En produkt innehåller en antibakteriell substans. Det är okänt hur produkterna har tillverkats och hur de har hanterats och de är därmed inte säkra att använda.

På grund av produkternas innehåll och marknadsföring mot smärta eller sjukdomar så måste de vara godkända som läkemedel för att få säljas. Det är de inte, och därför beslutade Läkemedelsverket om förbudet. Två av produkterna finns som godkända läkemedel i Sverige, men förpackningarna på produkterna i butiken var inte de som är godkända här.

- Det är inte tillåtet att påstå att produkter har effekter mot olika sjukdomar eller att sälja produkter med läkemedelssubstanser, om produkterna inte är godkända läkemedel, säger Martin Burman, utredare på Läkemedelsverket. Den som säljer dessa produkter ansvarar för att lagstiftningen följs.

Produkter som inte är godkända i Sverige och som berörs av förbudet:

Boxing Liniment – innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain – gel som marknadsförs mot smärta, innehåller ämnet metylsalicylat (smärtlindrande)

Counterpain Cool - gel som marknadsförs mot smärta

Counterpain Plus – gel som innehåller ämnena metylsalicylat (smärtlindrande) och piroxikam (antiinflammatorisk)

Flying Rabbit – mjölkaktig lösning i flaska som innehåller salol/ fenylsalicylat. Marknadsförs mot magproblem.

Pises Powder – pulver för utvärtes bruk med sulfanilamid (antibakteriellt)

 

Flying Rabbit. Foto: Läkemedelsverket.

Pises Powder. Foto: Läkemedelsverket.

Counterpain. Foto: Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt oss

Martin Burman, utredare
Tel: 018–17 46 67

Elin Maria Gustafsson, utredare
Tel: 018–17 46 58

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies