Läkemedelsverket skriver i Läkartidningen: Samarbete för snabbt ordnat införande av ny teknik

den 31 maj 2016

Idag skriver Helena Dzojic, chef på enheten för medicinteknik på Läkemedelsverket, tillsammans med SBU och Swedish Medtech i Läkartidningen: Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag.

Syftet med artikeln är att belysa vikten av kunskap om de medicintekniska regelverken, och processen som föregår att en ny produkt införs i vården.

Författarna lyfter också vikten av HTA, och nödvändigheten av samarbete för ett snabbt och säkert införande av innovativa behandlingsmetoder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

För mer information:
Helena Dzojic
Enhetschef Medicinteknik
Läkemedelsverket
helena.dzojic@mpa.se
018 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies