Lättläst om adhd

den 10 juni 2016

Broschyrerna Lättläst om adhd hos vuxna och Lättläst om adhd hos barn och ungdomar beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas.

Broschyrerna vänder sig till dig som har fått diagnosen adhd och till dig som är förälder till ett barn eller en tonåring som har eller kan ha adhd. Den har tagits fram gemensamt av fem myndigheter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies