Miljontals tabletter har beslagtagits och webbsidor har stängts

den 9 juni 2016

I år deltog ett hundratal länder i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Cirka 11,1 miljoner tabletter, kapslar och ampuller har tagits i beslag och över 4 900 webbsidor har stängts. I Sverige har över åttio webbsidor anmälts.

Kontrolloperation Pangea IX genomfördes i post- och kurirflödena på flera platser den 30 maj till 6 juni. I år deltog brottsbekämpande myndigheter och läkemedelsverk världen över i kontrolloperationen för att gemensamt inrikta sig mot illegal onlineförsäljning av illegala läkemedel.

I Sverige har Läkemedelsverket, Polisen och Tullverket samverkat i operationen, som omfattat insatser mot både införsel och försäljning av olagliga läkemedel i landet. Med olagliga läkemedel menas läkemedel som inte har tillstånd att säljas i Sverige. Tullkontroller har genomförts vid de post- och kurirterminaler som hanterar försändelser från utlandet. Läkemedelsverket har också deltagit vid kontrollerna. De har identifierat försändelser som innehöll antibiotika och sköldkörtelhormon som misstänks vara beställningar från nätapotek. Polisen har bland annat fokuserat på genomgång av webbsidor.

– Jag är nöjd med resultatet eftersom cirka 21 000 olagliga tabletter, kapslar och ampuller har beslagtagits under kontrolloperationen. Genom att samverka med Läkemedelsverket och Polisen ökar vi vår kunskap om smugglingen av olagliga läkemedel, säger Linda Rundqvist, operativ samordnare Pangea IX, Tullverket.

– Polisen har deltagit genom att informera internetleverantörer, webbhotell och domänägare om kunder som ägnar sig åt försäljning av illegala läkemedel. Ett 80-tal försäljningssidor har anmälts och ett stort antal sidor har kunnat stängas ner, säger Emil Eisersjö, kommissarie på Polisens Nationella Operativa Avdelning. Detta arbete har också lett till att Polisen inlett operativa ärenden i vissa fall.

– Man kan aldrig se på en tablett vad den egentligen innehåller. Det kan vara en falsk kopia, en tablett som innehåller rätt substans eller en tablett som innehåller fel substans. Den kan vara verkningslös eller farlig. Det enda sättet att få rätt läkemedel när man handlar läkemedel på internet är att handla från webbplatser inom EU med tillstånd att sälja läkemedel, säger Elin Maria Gustafsson, projektledare Läkemedelsverket. Sådana webbplatser bär en EU-gemensam symbol – titta efter den.

Tullverket har genomfört cirka 250 kontroller som resulterat i över 160 beslag av totalt 21 000 tabletter, kapslar och ampuller. Beslagen innehöll främst narkotikaklassade läkemedel från Rumänien och Thailand samt antibiotika och potenshöjande läkemedel från Indien. Beställarna av illegala läkemedel finns i hela landet.

Tidigare erfarenheter visar att en betydande andel av de läkemedel som säljs olagligt via nätet antingen är förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas.

Läkemedelsverkets och Tullverkets laboratorier kommer nu att analysera en del av de läkemedel som tagits i beslag för att bland annat fastställa vad tabletterna och kapslarna innehåller. Analyserna blir klara under hösten.

Gulgröna kapslar: Stora mängder av det narkotikaklassade läkemedlet tramadol fanns i beslagen. Foto: Tullverket

 

Antibiotika: Några av de cirka femton försändelserna antibiotika som identifierades. De flesta antas ha beställts från nätapotek. Foto: Tullverket

 

EU-logga: Alla som säljer läkemedel via internet i EU ska skylta med denna symbol. Titta efter den och klicka på den för att veta att du handlar läkemedel säkert!

Kontaktuppgifter:

Elin Maria Gustafsson
Projektledare vid Läkemedelsverket, 018-17 46 58
Carolina Ekéus
Pressekreterare vid Polismyndigheten, 010-564 10 05
Tullverkets presstjänst
0771-450 590.

Ny vägledning från Läkemedelsverket Läkemedel eller inte läkemedel? – en vägledning
Om du vill köpa läkemedel på internet/se filmen ”Blunda inte för riskerna
De internationella resultaten från Pangea IX på Interpols webbplats, www.interpol.int

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies