Narkotikaklassade läkemedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

den 13 januari 2016

Läkemedelsverket har analyserat preparat som togs i beslag under operation Pangea förra året. Beslagen i operationen innehöll bland annat narkotikaklassade läkemedel, som sömnmedel och lugnande medel men också antibiotika. Bantningsprodukter fanns också bland beslagen som nu har analyserats. Bantningsprodukterna hade ofta ett innehåll som inte stämde med förpackningarnas märkning.

– Budskapet är enkelt – köp bara receptbelagda läkemedel på godkända apotek – även när du handlar på internet. Förfalskade och olagliga läkemedel är ett stort och allvarligt problem globalt. I Sverige riskerar privatpersoner att komma i kontakt med sådana produkter via köp från andra källor än godkända apotek, till exempel från oseriösa handlare på internet eller på resor, säger Ann-Kristin Arvidsson, gruppchef på Läkemedelsverket.

Stora beslag av narkotikaklassade läkemedel och antibiotika

De största beslagen i årets operation innehöll narkotikaklassade läkemedel, såsom sömnmedel och lugnande medel. Ett av beslagen innehöll 740 kapslar norfloxacin, ett antibiotikum. Självmedicinering med antibiotika medför inte bara risker för fel terapival, fel dosering och utebliven utvärdering av läkemedlets effekter. Det kan också bidra till resistensutveckling.

 

Beslagtagen antibiotika (norfloxacin). Foto: Tullverket.

Osäkert innehåll i bantningsprodukter från osäkra källor

Bantningsprodukter är något som ofta privatimporteras. Analyserna visar att innehållet i bantningsprodukter varierar mycket. Produkternas innehåll överensstämmer ofta inte med förpackningarnas märkning. De kan innehålla läkemedelssubstanser som normalt inte används för behandling av övervikt. Exempelvis hittades ett lokalbedövningsmedel, en antidepressiv substans och en antiviral substans i de bantningsmedel som analyserades.

Bantningsprodukter som har samma namn och ofta mycket liknande förpackningar kan ha helt olika innehåll vid olika analystillfällen. En konsument kan därför få helt olika effekter av vad denne tror är samma preparat.

Pangea är en internationell operation mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det är sjunde året i rad som Läkemedelsverket deltar i Pangea. I Sverige samarbetar Läkemedelsverket och Tullverket och försändelser som misstänks innehålla olagliga läkemedel tas i beslag.

 

Produkter beslagtagna av Tullverket analyseras vid Läkemedelsverkets laboratorium. Foto: Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Ann-Kristin Arvidsson, Gruppchef, Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika.

Elina Maria Gustafsson, utredare, Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika.

Tel växel: 018-17 46 00.

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies