Nummer 4 av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 23 juni 2016

Neuroleptika är en grupp läkemedel med stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska sjukdomar och tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. I nr 4 av Information från Läkemedelsverket kan du läsa om nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd.

I detta nummer kan du också läsa om den veterinärmedicinska biverkningsrapporteringen under 2015, då 486 rapporter om biverkningar av läkemedel till djur sändes in till Läkemedelsverket. Du hittar även information om nya föreskrifter om receptförskrivning och expedition som trädde i kraft 1 juni, och en sammanfattande rapport från ett seminarium på Läkemedelsverket där man diskuterade vad olika intressenter kan göra för att förbättra patientens tillgång till nya särläkemedel. Ta också del av ett par nya läkemedelmonografier och en kartläggning som gjorts över vilka frågor som inkommer till Läkemedelsupplysningen. Trevlig sommarläsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies