Ny EU-lagstiftning för medicintekniska produkter

den 20 juni 2016

Den nya lagstiftningen syftar till öka säkerheten för de medicintekniska produkterna och främja innovation på området. Förordningarna kommer att börja tillämpas tre respektive fem år efter att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Den 17 juni informerades EU:s hälsoministrar om den överenskommelse som rådet slutit med Europaparlamentet och Kommissionen om två nya EU-förordningar, en för medicintekniska produkter och en för medicintekniska produkter för in-vitro diagnostik. När förordningarna har översatts till alla officiella språk kommer de att godkännas formellt. 

Förordningarna kommer att börja tillämpas tre respektive fem år efter att de publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies