Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund

den 28 oktober 2016

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till hund. Den ger råd om hur antibiotika ska doseras för att ge tillfredsställande effekt utan onödig exponering, när det bedömts att behandling med antibiotika är nödvändig.

Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten mot framtida folk- och djurhälsa, men genom bland annat klok antibiotikaanvändning går utvecklingen att motverka. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling. Rekommendationen är resultatet av ett expertmöte som Läkemedelsverket höll våren 2016 och kompletterar den antibiotikapolicy för hund som Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap tidigare tagit fram.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies