Ny medicinteknisk lagstiftning snart på plats

den 27 maj 2016

Godkännandeprocessen för två nya medicintekniska förordningar pågår. Ett formellt godkännande väntas i juni 2016.

Det första steget i det formella godkännandet av de nya medicintekniska förordningarna togs den 25 maj 2016 av EU. Nästa steg är att förordningarna formellt ska godkännas vid ett europeiskt ministermöte i juni.

Därefter följer en period för översättningar innan publicering i Official Journal sker. Förordningarna träder i kraft 20 dagar efter publicering. Tid för införande är 3 år för medicintekniska produkter och 5 år för in-vitro diagnostiska produkter.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies