Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

den 22 december 2016

De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 2017. Som en del av Läkemedelsverkets informationsinsatser publicerar myndigheten Frågor och svar gällande de nya förordningarna.

Förslagen till nya EU-förordningar, en för medicintekniska produkter och en för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik antogs i juni 2016 och har sedan varit föremål för språkgranskning av medlemsländerna. EU-kommissionen har nu informerat om att förordningarna förväntas att träda i kraft under andra kvartalet 2017. Tiden för ikraftträdandet är en uppskattning från deras sida och kan därför komma att ändras.

Förordningen för medicintekniska produkter ska börja tillämpas tre år efter att den trätt i kraft och förordningen för in vitro-diagnostik fem år efter att den trätt i kraft.

Läkemedelsverket kommer fortlöpande att informera om det kommande regelverket för medicintekniska produkter. Som en del av våra informationsinsatser publicerar Läkemedelsverket därför Frågor och svar. Nya frågor kommer att besvaras efterhand, vi välkomnar därför insändande av frågor.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies