Ny vägledning – Läkemedel eller inte läkemedel?

den 17 maj 2016

Det är inte alltid enkelt att avgöra om en produkt är ett läkemedel, ett kosttillskott eller en medicinteknisk produkt. Läkemedelsverket har därför tagit fram en vägledning som ska fungera som ett stöd för att underlätta när man behöver avgöra om en produkt är ett läkemedel.

Ett läkemedel är en produkt som är till för att förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Godkända läkemedel är bedömda med avseende på effekt, säkerhet och kvalitet. All hantering av läkemedel styrs av regler och det är därför viktigt i ett tidigt skede att avgöra vilka regler som gäller för en specifik produkt.

- Det finns produkter som i många avseenden kan likna läkemedel och det är inte alltid självklart vad en produkt är. Det kan exempelvis gälla medicintekniska produkter, kosttillskott eller djurfoder, säger Tomas Nilsson, Läkemedelsverket.

Vägledningen vänder sig till företag som funderar på att börja sälja en produkt eller till en privatperson som vill beställa en produkt från utlandet, men är osäker på om det är ett läkemedel eller inte.

- Informationen i vägledningen ska ge stöd så att man på ett enklare sätt själv kan ta ställning till om en produkt är ett läkemedel eller inte, säger Tomas Nilsson Läkemedelsverket.

Rekommendationer och exempel i vägledningen kommer från ärenden där Läkemedelsverket gjort bedömningar och speglar hur vi har tolkat reglerna.

Viktigt att tänka på är att en bedömning alltid måste göras för varje specifik produkt. Även för två mycket snarlika produkter kan det finnas viktiga skillnader. Vägledningen är därför inte något facit utan bara rekommendationer.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Tomas Nilsson, utredare
Kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika/Tillsynsgruppen
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies