Nya riktlinjer vid överdos med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning

den 29 juni 2016

Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är ett receptbelagt läkemedel som innehåller paracetamol. Överdoseringar med Alvedon 665 mg med modifierad frisättning är oförutsägbara. Den maximala plasmakoncentrationen kan uppträda sent och höga plasmakoncentrationer kan kvarstå under en längre tid än vid överdosering av andra paracetamolberedningar. Den sedvanliga provtagnings-och behandlingsstrategin är därför inte tillämplig. Plasmakoncentrationer behöver följas under längre tid och en högre underhållsdos av antidoten N-acetylcystein kan behöva ges. Information om detta finns på Giftinformationscentralens hemsida för läkare, www.giftinfo.se.

Läkemedelsverket har inom den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) initierat en säkerhetsutredning gällande den observerade svårigheten att hantera förgiftningsfall efter intag av Alvedon 665 med modifierad frisättning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies