Ögondroppar återkallas

den 30 augusti 2016

Vissa tillverkningssatser av ögondroppar för torra ögon, ZilkEye och Microdrops, har återkallats i och med Läkemedelsverkets beslut om marknadsförbud. Tillverkaren Bohus Biotech AB har skickat ett viktigt säkerhetsmeddelande om återkallandet till sina kunder.

Läkemedelsverket har den 14 juli fattat ett beslut om marknadsförbud samt återkallande gällande vissa tillverkningssatser av ögondroppar tillverkade av Bohus Biotech AB under perioden 2014-2016. Ögondropparna säljs med namnen ZilkEye (batch nr OD1ZE och OH1ZE) och Microdrops (batch nr OH1MD) och används för behandling av torra och trötta ögon. Försäljningen av ögondropparna har skett till apotek, optiker och detaljhandel.

Mot bakgrund av tillverkningsproblem hos kontraktstillverkaren för aseptisk fyllning och paketering av den medicintekniska produkten, bedömer Läkemedelsverket att produkternas sterilitet inte kan garanteras. Eftersom förekomst av mikroorganismer i medicintekniska produkter kan medföra att användarens hälsa riskeras, har Läkemedelsverket förbjudit tillverkaren, Bohus Biotech AB, att marknadsföra sälja och leverera produkterna ZilkEye och Microdrops som producerats under perioden 2014-2016. Tillverkaren har återkallat de berörda produkterna via ett viktigt säkerhetsmeddelande till sina kunder på den svenska marknaden.

Allmänheten som har berörda produkter hemma rekommenderas att ta kontakt med det försäljningsställe där produkterna har inhandlats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Läkemedelsverket
018-17 46 00

Bohus Biotech AB
0526-146 86

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies