Restsituation för remifentanil injektions-/infusionsvätska

den 26 maj 2016

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för injektions-/infusionsvätska innehållande remifentanil. Samtliga styrkor berörs.

Remifentanil är ett läkemedel med smärtlindrande egenskaper som används vid sövning och inom intensivvården. Läkemedelsverket bedömer den bristande tillgången på remifentanil som allvarlig och medverkar med de insatser vi kan för att bidra till att restsituationen hanteras så skyndsamt som möjligt.

Om restsituationen inte inom kort blir löst kan licensansökan för läkemedel godkänt i annat land komma att bli ett alternativ.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Licensgruppen
mån-fre 09.00–11.00 och 14.30–16.00
Tel: 018-17 46 60
E-post: licensgruppen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies