Säkrare läkemedelsanvändning för barn

den 25 oktober 2016

De idag godkända läkemedlen till barn täcker inte behoven av väldokumenterade och anpassade läkemedel. Läkemedelsverket arbetar sedan 2011 för en säkrare och mer jämlik användning i ett löpande långsiktigt regeringsuppdrag ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning”. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som idag lämnats till regeringen.

Tidigare har läkemedel inte utvecklats utifrån barns behov i samma omfattning som vuxnas, vilket har lett till en brist på godkända läkemedel till barn. Konsekvensen blir att barn behandlas med läkemedel som inte är utprovade för barn.

Hälso- och sjukvården har länge påtalat brist på barnanpassade läkemedel och pekat på stora kunskapsluckor och potentiella säkerhetsproblem för barns läkemedelsanvändning.

Under 2016 har Läkemedelsverket genomfört en rad olika aktiviteter inom området bland annat:

  • Publicerat behandlingsrekommendationen om Användning av neuroleptika vid vissa barnpsykiatriska sjukdomar och tillstånd hos barn.
  • Genomfört expertmöten om Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn, Behandling av depression, ångest- och tvångssyndrom hos vuxna och barn, och Behandling av långvarig smärta hos barn och vuxna
  • Planering har påbörjats för ett expertmöte om Vätskebehandling till barn.
  • Tagit fram ett nyhetsbrev om barn och läkemedel som intresserade kan prenumerera på.
  • Publicerat framtaget material om barn och läkemedel under "Barnsidorna" på vår webbplats.
  • Publicering av registerbaserad kartläggning om barns användning av neuroleptika.
  • Sammanställning av allmänhetens läkemedelsfrågor som rör barn inkomna till Läkemedelsupplysningen.
  • Utvärdering av möjligheter till uppföljning av barns läkemedelsanvändning i befintliga hälsodataregister.

Läs mer om årets insatser och framtida planer i Statusrapporten för regeringsuppdraget Barn och Läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Elin Kimland
Projektledare
Tel: 018-17 46 00

Ninna Gullberg
Projektledare
Tel: 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies