Systemstöd för anmälan av lagerberedningar

den 15 mars 2016

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utvecklat ett systemstöd för anmälan av lagerberedningar. Från och med den 15 mars 2016 ska lagerberedningar anmälas till Läkemedelsverket via detta systemstöd.

Den 15 mars 2016 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:5) om anmälan av lagerberedning i kraft, vilket innebär att lagerberedningar som görs tillgängliga för försäljning ska anmälas till Läkemedelsverket. De som berörs av regleringen är apotek som tillverkar lagerberedningar.

Lagerberedningar är standardiserade läkemedel som inte är godkända för försäljning och som tillverkas av apotek. Lagerberedningar ska endast förskrivas när behovet av läkemedel inte kan tillgodoses med godkända läkemedel eller licensläkemedel. Anmälningsförfarandet förändrar inte förskrivning av lagerberedningar eller expedition av lagerberedningar på apoteken.

Mer information om det praktiska förfarandet gällande anmälan av lagerberedning finns på sidan
  Lagerberedningar

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies