Tiletamin, nifoxipam och 3-hydroxifenazepam blir narkotika

den 2 september 2016

Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika från och med den 6 september.

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att ämnena tiletamin, nifoxipam (3-hydroxidesmetylflunitrazepam) och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september 2016 (se SFS 2016: 849). 

Tiletamin ingår i anestesiläkemedel för djur, som förekommer på licens i Sverige. Ämnet kommer från och med den 6 september att tillhöra förteckning IV i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Det innebär att de särskilda bestämmelserna om narkotiska läkemedel som finns i bland annat Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit blir tillämpliga. 

Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam förekommer inte i läkemedel i Sverige men har euforiserande effekter jämförbara med redan narkotikaförklarade bensodiazepiner. Även dessa ämnen tas in i förteckning IV i LVFS 2011:10. 

Från den 6 september krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carolina Birgner, Karolina Rosell, Utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies