Utbildning om biverkningsrapportering för personal i hälso- och sjukvården

den 15 december 2016

Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Den webbaserade utbildningen finns nu tillgänglig på vår hemsida.

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel genom att rapportera misstänkta biverkningar.

Läkemedelsverket har under 2015 tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar i samverkan med regionala center för biverkningsrapportering. Den webbaserade utbildningen finns nu åter tillgänglig på vår hemsida i nytt format.

Materialet är till för att användas vid utbildningar av hälso- och sjukvårdspersonal både inom grund- och fortbildning.

Utbildningsmaterialet förklarar och besvarar frågor kring varför, vad, hur och vem som kan eller ska biverkningsrapportera. Den belyser även rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten och ger en inblick i regelverket.

Utbildningen genomförs som en självstudie och finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

KontaktTel. 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies