Utredningsresultat om bröstimplantat från Silimed publicerade

den 19 oktober 2016

Bröstimplantat tillverkade av Silimed har undersökts av ett testinstitut (RIVM) på grund av förekommande partiklar på produkterna. Partiklarna bedöms inte medföra någon betydande hälsorisk för de personer som har fått dessa silikonimplantat implanterade.

I september 2015 drog TÜV SÜD, Silimeds anmälda organ (tredjepartsgranskare) in EC-certifikatet för silikonimplantat tillverkade av Silimed.

Europeiska tillsynsmyndigheter för medicinteknik gav testinstitutet RIVM (Dutch National Institute for Public Health and the Environment) i uppdrag att genomföra tester på bröstimplantat tillverkade av Silimed.
RIVM har bland annat kommit fram till att det inte föreligger någon betydande hälsorisk för de personer som har inopererade bröstimplantat från Silimed.

Bröstimplantat omfattas av den medicintekniska lagstiftningen som är gemensam inom Europa. Eventuella förekommande anmälningar om negativa händelser och tillbud i Sverige handläggs av Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies