Veterinärmedicinsk biverkningsrapportering 2015

den 23 juni 2016

Under 2015 har 486 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt.

Foto: Shutterstock

De flesta rapporterna gäller biverkningar hos djur efter vaccinationer, men det finns också ett ökande antal rapporter för antiparasitära läkemedel och NSAID-läkemedel.

-Det är viktigt att vi får in rapporter om misstänkta läkemedelsbiverkningar och enklast rapporterar man via den blankett som finns på vår webbplats, säger Peter Ekström, veterinär på Läkemedelsverket.

För veterinärer finns en författningsmässig skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar, men även djurägare och andra personer som har hand om djur kan rapportera biverkningar. Rapporteringen görs enklast via den blankett som finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Vid godkännandet av ett nytt läkemedel har vi kunskap om de vanligaste biverkningarna. Biverkningar som inträffar sällan eller som är specifika för vissa djurslag eller raser inom ett djurslag kan ibland endast upptäckas i samband med den praktiska användningen av läkemedlet. Därför är biverkningsrapportering ett viktigt instrument för att kunna upptäcka nya biverkningar hos djur, men även för att bevaka frekvensen av redan kända biverkningar.

Det är viktigt att biverkningsrapportera även om sambandet mellan en observerad reaktion och ett misstänkt läkemedel inte är helt klart.

Förutom biverkningar hos djur och människa av veterinärmedicinska läkemedel bör man även rapportera:

  • Bristande effekt av veterinärmedicinskt läkemedel
  • Rester av läkemedel i livsmedel från livsmedelsproducerade djur utöver angivna karenstider
  • Möjliga miljöproblem som kan relateras till användning av veterinärmedicinska läkemedel

Inom EU sker ett samarbete där biverkningar rapporteras in från samtliga länder till en gemensam biverkningsdatabas. En sammanfattning med fokus på läkemedel godkända i hela EU (centralt godkända) publiceras årligen under namnet "Veterinary pharmacovigilance, Public Bulletin".

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Peter Ekström, veterinär
Läkemedelssäkerhet
Tel: 018-174795

Susanne Stenlund, veterinär
Effekt och säkerhet 2
Tel: 018-174670

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies