Användning av blodproppshämmande läkemedel vid förmaksflimmer

den 22 februari 2017

Patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp bör behandlas med blodproppshämmande läkemedel. Läkemedlet warfarin har använts i många år, men de senaste åren har en ny grupp läkemedel (direktverkande orala antikoagulantia – NOAK) godkänts som blodproppshämmande medel vid förmaksflimmer. Med anledning av detta publicerar Läkemedelsverket idag nya behandlingsrekommendationer.

 Foto: Shutterstock.

I Sverige beräknas minst 3,6 % av den vuxna befolkningen, dvs. cirka 270 000 personer ha förmaksflimmer.

– Förmaksflimmer är vanligt förekommande. Drygt hälften av den diagnostiserade gruppen behandlas med blodproppshämmande läkemedel (orala antikoagulantia). Dock finns det här ett mörkertal med underdiagnostiserade patienter där behandling skulle behövas sättas in, säger Susan Erichsen, utredare på Läkemedelsverket.

Antikoagulantiabehandling kan förebygga blodproppar (tromboemboliska komplikationer) vid förmaksflimmer, varav ischemisk stroke är den dominerande, och bör ges till alla patienter med förmaksflimmer och riskfaktorer för ischemisk stroke.

Syftet med denna behandlingsrekommendation är att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning, vilket är en del av Läkemedelsverkets övergripande uppdrag att främja den svenska folkhälsan.

Behandlingsrekommendationen som Läkemedelsverket idag publicerar är resultatet av ett tvådagars arbetsmöte, anordnat av Läkemedelsverket, där experter inom berörda medicinska specialiteter samt experter från Läkemedelsverket deltog.

Arbetet har skett i samverkan med Socialstyrelsen, som i de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård (utgivna hösten 2015) inkluderar riktlinjer för antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer riktar sig främst till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer är främst avsedda som ett kunskapsstöd för förskrivare i den kliniska vardagen.

Viktiga punkter i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med orala antikoagulantia.
  • Vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer rekommenderas, om det inte finns kontraindikationer, NOAK före warfarin på grund av visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning.
  • Trombocythämmande läkemedel, som till exempel acetylsalicylsyra, ska inte användas för att förebygga stroke vid förmaksflimmer.

Behandlingsrekommendationen beskriver också hanteringen av orala antikoagulantia i samband med

  • blödningskomplikationer
  • kirurgi och tandingrepp
  • konvertering eller ablation av förmaksflimmer.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Frågor om framtagandet av behandlingsrekommendationen
Susan Erichsen, projektledare
Tel växel: 018-17 46 00

 

Extern kontaktperson
Peter Svensson, professor, överläkare
Koagulationscentrum
Skånes universitetssjukhus/
Lunds universitet
Tel: 070-675 75 78
peter.svensson@med.lu.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies