Begränsad tillgång till Nulojix

den 16 mars 2017

Nulojix kommer från mars 2017 till slutet av året endast vara tillgängligt för patienter som redan behandlas med läkemedlet. Nya patienter ska inte påbörja behandling med Nulojix.

Det har uppstått en restsituation för det immunhämmande läkemedlet Nulojix (belatacept), som används för att förhindra transplantatavstötning hos vuxna patienter som genomgått njurtransplantation.

Distributionen i hela världen kommer att begränsas till redan behandlade patienter från och med 15 mars 2017 och under resten av året. Det innebär att nya patienter inte ska påbörja behandling med Nulojix.

Restsituationen är inte relaterad till brister i kvalitet eller säkerhet. Den beror på ett tillfälligt problem med produktionskapaciteten i samband med övergång till en ny tillverkningsprocess.

Hälso- och sjukvården har informerats brevledes via ett så kallat DHPC (Direct Healthcare Professional Communication), se länk till höger.

Patienter som har frågor om sin behandling bör vända sig till sin läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies