Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

den 13 mars 2017

Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd. Rådet genomför sitt första möte den 22 mars 2017.

Rådsmedlemmarna som är utsedda för uppdrag under åren 2017-2019 representerar följande organisationer:

 • Astma-Allergi förbundet
 • Barnplantorna
 • Föreningen för de Neurosedynskadade
 • HIV-Sverige
 • ILCO (Tarm-uro och Stomiförbundet)
 • Mun- och halscancerförbundet
 • Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
 • Prostatacancerförbundet
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Sköldkörtelföreningen
 • SPF Seniorer
 • Svenska Diabetesförbundet
 • Synskadades Riksförbund (SRF)
 • Ung Cancer
 • WED-förbundet

Rådets uppgift generellt är att föra dialog med patienter och konsumenter i angelägna och aktuella frågor.

Delar ur agendan för det första rådsmötet är bl.a.:

 • Diskutera vad rådet kan påverka, hur rådet bäst interagerar och hur vi bäst utvärderar olika insatser.
 • Frågestund med Läkemedelsverkets experter samt att varje rådsmedlem presenterar sin organisations viktigaste fråga.
 • Diskussion kring remiss från Läkemedelsverket angående "Förbättrad information om generiskt utbyte".

– Samverkan ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras respektive organisationer och nätverk. Jag ser oerhört mycket fram emot de givande diskussioner vi har framför oss, säger Lena Ring, samordnare för det nya rådet på Läkemedelsverket.

Visionen med ett patient- och konsumentråd är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies