CADD Läkemedelskassett 50 och 100ml med friflödesstopp återkallas

den 31 oktober 2017

Orsaken till återkallandet är att produkten kan ha tillverkats med en felaktig tryckplatta vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet.

Tillverkare av CADD® är Smiths Medical ASD, Inc.

Berörda partier har partinummer 21-7001-24, 21-7002-24 och 21-7100-24, och de har levererats till den svenska marknaden under perioden 2012-2017.

Rekommendation

Vårdgivare uppmanas returnera alla berörda produkter enligt instruktion i av tillverkaren utskickat ”Viktigt Säkerhetsmeddelande till Marknaden”.

Felaktig tryckplatta medför risk för underdosering

I produkter med felaktig tryckplatta kan slangen bli helt eller delvis tillsluten när kassetten kopplas till pumpen vilket medför en risk för underdosering av läkemedlet. Läkemedelsverket har till dags dato inte fått in några rapporter om inträffade negativa händelser i Sverige gällande produktfelet.

Effekt på patienten

Den omedelbara effekten på patienten beror på patientens tillstånd, vilken behandling som genomgås, graden av underdosering och möjligen också tiden det tar innan problemet upptäcks.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Ola Martinelle
Utredare
Medicinteknik
+46 18 17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies