Detremin ändrar droppstorlek

den 28 november 2017

Den 11 december ändrar Detremin 20 000 IE/ml droppstorlek från 500 IE/droppe till 800 IE/droppe. Nytt recept anpassat för den nya doseringen behöver utfärdas. Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen.

Detremin 20 000 IE/ml orala droppar används bl.a. för behandling av D-vitaminbrist. Den 11 december 2017 ändrar produkten droppstorlek.

Recept på den gamla förpackningen får inte användas för att expediera den nya förpackningen utan att läkare kontaktas för dosjustering.

Vid förskrivning av den nya förpackningen Detremin 20 000 IE/ml måste doseringen på receptet (antalet droppar) anpassas till den nya droppstorleken (800 IE/droppe). Förskrivande läkare måste utfärda ett nytt recept anpassat för den nya doseringen.

Det är viktigt att förskrivare och apotek uppmärksammar den högre styrkan/droppe. Om detta inte observeras föreligger risk för överdosering och potentiellt allvarliga biverkningar (hyperkalcemi), särskilt vid högre doser under en längre tid och speciellt hos barn.

Den gamla förpackningen (nordiskt varunummer 506919) har en droppinsats som ger 500 IE/droppe (12,5 mikrogram/droppe). Den 10 december 2017 är sista försäljningsdag för dessa förpackningar.

Den nya förpackningen (nordiskt varunummer 466976) har en droppinsats som ger 800 IE/droppe (20 mikrogram/droppe).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Anneli Österberg, utredare
Enheten för Farmaci och bioteknologi
Tel: 018-17 82 05

Elina Rönnemaa, utredare
Enheten för Effekt och säkerhet
Tel: 018-16 77 82

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies