EMA samråder med allmänheten kring riskerna med läkemedlet valproat

den 26 september 2017

Representanter för patienter, vårdgivare, vårdpersonal och akademiker kommer idag att dela erfarenheter kring valproatanvändning vid den första offentliga utfrågningen som någonsin hållits av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Valproat är ett läkemedel som är godkänt för behandling av epilepsi, bipolär sjukdom och i vissa länder migrän. Den offentliga utfrågningen kommer att sändas live den 26 september från kl. 13.45 till 19.00.

 

Den offentliga utfrågningen (public hearing) ingår som en del av EMAs granskning av läkemedel som innehåller valproat för behandling av flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida. Det finns risk för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponerats för valproat i livmodern. Vissa farhågor har framförts om hur effektiva åtgärderna varit i att öka medvetenheten och i att begränsa valproatanvändningen i denna patientgrupp. EMA har därför blivit ombedda att granska åtgärdernas effekt och överväga om ytterligare rekommendationer bör ges för att minimera riskerna för flickor och kvinnor som är eller kan bli gravida.

För mer information, se länkar i högerspalten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies