EMA till Amsterdam – Läkemedelsverket kommenterar

den 20 november 2017

Grattis Amsterdam som blir ny hemstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

För Läkemedelsverket är det viktigt att det tätt sammanflätade Europeiska systemet för att godkänna och tillsyna läkemedel fortsätter att fungera väl.

Eftersom Storbritannien bidragit mest inom samarbetet innebär Brexit en påfrestning för systemet. Sverige och andra länder med bred kompetens och stor erfarenhet kommer att behöva göra mer.

Det handlar om att säkra tillgången till säkra och effektiva läkemedel och i slutänden om patientsäkerheten i Sverige och Europa.

Läs hela Läkemedelsverkets kommentar.

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Presskontakt

Telefon: 072-597 49 70

E-post: press@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies