Fem nya ämnen blir narkotika

den 18 januari 2017

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att fem nya ämnen klassas som narkotika från och med den 25 januari 2017 (SFS 2016:1303). Klassningen gäller hallucinogenen 4-AcO-DMT, de smärtstillande ämnena furanylfentanyl (Fu-F) och isobutyrfentanyl samt de lugnande ämnena flunitrazolam och N-desmetylflunitrazepam.

Inget av ämnena används för medicinska ändamål och tas därför in i förteckning I i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika (se HSLF-FS 2017:1). Från den 25 januari krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

För fem ämnen, som redan är narkotika i Sverige, uppdateras LVFS 2011:10 med uppgift om internationell förteckning samt synonyma benämningar. Detta i enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakomission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1971 års psykotropkonvention. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ämnena α-PVP, 4,4’-dimetylaminorex, fenazepam, metoxetamin och PMMA i sin kvartalsredovisning till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Karolina Rosell
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-174920

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies