Försäljning av receptfria läkemedel i butik –ny vägledning

den 24 augusti 2017

Alla som säljer och hanterar receptfria läkemedel i butik behöver känna till och följa de regler som finns. Ny vägledning som Läkemedelsverket tagit fram förklarar reglerna på ett enkelt sätt.

En näringsidkare som säljer läkemedel är ansvarig för att verksamheten och personalen följer de regler som finns för försäljning och hantering av receptfria läkemedel.

- Vägledningen är till för att ge handlarna stöd, då det ibland kan vara svårt att tolka reglerna som de är skrivna, säger Katarina Fors, gruppchef på Läkemedelsverket.

För att säkerställa att reglerna följs och att läkemedlen hanteras på rätt sätt måste alla som säljer läkemedel ha skriftliga rutiner för verksamheten, ett så kallat egenkontrollprogram. Läkemedelsverket har även tagit fram en mall för egenkontrollprogram som den som vill kan använda.

Den nya vägledningen och mallen för egenkontrollprogram är främst anpassade för den som säljer läkemedel i butik. Vid webbhandel gäller samma regler som i butik men tillämpningen kan skilja sig åt i vissa delar.

- Har man frågor som rör försäljning av receptfria läkemedel kan man alltid vända sig till oss, säger Katarina Fors. 

Bild på den nya vägledningen

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies