Försäljningen av Lescol upphör

den 29 juni 2017

Företaget Novartis har meddelat Läkemedelsverket att försäljningen av läkemedlet Lescol (fluvastatin; kapsel 20 mg och 40 mg) upphör i juni 2017.

Lescol är ett blodfettsänkande läkemedel och tillhör läkemedelsgruppen statiner. Det finns inget annat godkänt läkemedel i Sverige som innehåller fluvastatin. Fyra andra statiner finns tillgängliga på den svenska marknaden: atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin och simvastatin. Vid val av statin bör interaktionsrisken med andra läkemedel beaktas. I detta sammanhang ska observeras, att graden av interaktion kan skilja sig mellan olika statiner, se produktinformationen för respektive läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies