Förteckning över livsmedel uppdaterad

den 13 oktober 2017

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 oktober 2017.

Bilagan listar de livsmedel som läkare kan förskriva till barn under 16 år som har vissa sjukdomar eller diagnoser. Den nya versionen, som har fått numret HSLF-FS 2017:62, träder i kraft den 15 oktober 2017. Fram till dess fortsätter den version som framgår av HSLF-FS 2017:38 att gälla. Ändringen innebär att ett antal livsmedel har tagits bort från listan, samt att ett antal livsmedel och smakvarianter har lagts till på listan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies