Individen i fokus i ny behandlingsrekommendation

den 18 oktober 2017

Idag publicerar Läkemedelsverket nya rekommendationer för behandling av typ 2-diabetes. Rekommendationerna har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och syftar till att underlätta individanpassningen av behandling med glukossänkande läkemedel.

Läkemedelsverket: Nya behandlingsrekommendationer diabetes typ 2

Foto: Mostphotos

Individuella behandlingar med livsstilsförändring som utgångspunkt

De nya rekommendationerna understryker att behandlingen av typ 2-diabetes behöver baseras på patientens förutsättningar såsom ålder, vikt, njurfunktion och annan sjuklighet, inklusive förändringar av livsstil för att uppnå viktnedgång och regelbunden fysisk aktivitet. Livsstilsförändring är grunden i behandlingen av typ 2-diabetes men om det inte är tillräckligt kan behandling med läkemedel som sänker blodsockret bli nödvändigt. Valet av läkemedel ska styras av om läkemedlets egenskaper kan förväntas leda till gynnsamma effekter i det individuella patientfallet.

Peter Rosenberg, Läkemedelsverket

– Utvecklingen inom området har de senaste åren varit intensiv med nya läkemedel och ny kunskap om redan etablerade behandlingar. De nya rekommendationerna är avsedda som stöd och vägledning i valet av glukossänkande läkemedelsbehandling så att individen får den behandling som gör störst nytta, säger Peter Rosenberg, gruppchef, Läkemedelsverket.

 Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i samverkan

Läkemedelsverkets framtagande av nya rekommendationer och Socialstyrelsens uppdatering av de nationella riktlinjerna som kom tidigare i år har gjorts i nära samverkan. Därigenom har det varit möjligt att utgå från samma medicinska behovsfrågeställningar och att samordnat och baserat på samma evidensgrund, adressera behov ur såväl övergripande prioriteringar, som den enskilde förskrivarens behov av vägledning.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation tar liksom Socialstyrelsens riktlinjer sikte på att möjliggöra den vård och omsorg som gör mest nytta.

 

Fakta

  • Insulin är ett hormon som behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp socker (glukos) från blodet. Hormonet produceras av en viss typ av celler i bukspottkörteln. Vid diabetes mellitus är glukoshalten i blodet förhöjd till följd av otillräcklig insulinproduktion och/eller minskad effekt av insulin.
  • Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Idag har hela fem procent av befolkningen typ 2-diabetes.
  • Vid typ 2-diabetes är insulinfrisättningen från bukspottkörteln minskad och/eller cellernas känslighet för insulin sänkt (insulinresistens). De främsta riskfaktorerna för att utveckla typ 2-diabetes är övervikt och fysisk inaktivitet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Frågor om framtagandet av behandlingsrekommendationen

Peter Rosenberg, Gruppchef, Läkemedel i användning, Läkemedelsverket.

Telefon via växel: 018-17 46 00, E-post: peter.rosenberg@lakemedelsverket.se

 

Externa kontaktpersoner

Björn Eliasson, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Telefon: 070-604 23 80, E-post: bjorn.eliasson@medic.gu.se

Claes-Göran Östenson, Karolinska Institutet. Telefon: 070-4841440, E-post: Claes-Goran.Ostenson@ki.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies