Indragning av EpiPen 300 mikrogram adrenalinpennor med batchnummer 5FA665P

den 16 mars 2017

En tillverkningssats av EpiPen-adrenalinpennor, 300 mikrogram, med batchnummer (LOT) 5FA665P med utgångsdatum 31mars 2017 dras in av Meda AB. EpiPen används vid akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion. Det finns en liten risk att vissa pennor inte fungerar vilket kan ha allvarliga konsekvenser. Alla förpackningar med pennan från den aktuella tillverkningssatsen ska lämnas till närmaste apotek för utbyte.

Det är enbart tillverkningssatsen med batchnummer (LOT) 5FA665P med sista förbrukningsdatum 31mars 2017 som berörs av indragningen. Personer som har denna förpackning hemma uppmanas att återlämna det till apotek för att få en ny adrenalinpenna i utbyte.

Det kan finnas autoinjektorer i batch 5FA665P, där utlösningsmekanismen inte fungerar korrekt. Sannolikheten för detta är mycket låg. 

Patienter som redan använt EpiPen tillverkningssats 5FA665P, där autoinjektorn redan har löst ut, har ingen anledning till oro.

EpiPen används vid akutbehandling av allergiska reaktioner (anafylaxi) orsakade av exempelvis födoämnen, läkemedel, insektsstick eller bett.

Den aktuella förpackningen, är märkt på följande sätt:

LOT 5FA665P, Utg. dat. 03-2017.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Bengt Berglund, tf gruppchef
Inspektion av industri och sjukvård 
Tel: 070-655 45 98 

Meda AB
info@medasverige.se
Tel:08-630 19 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies