Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

den 9 november 2017

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Indragningen gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8031606 (utgångsdatum 2018-04-18) och batchnummer 8039364 (utgångsdatum 2018-05-29). Batchnumret anger vilken tillverkningssats som läkemedlet kommer från. Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg är ett receptbelagt läkemedel mot kongenital (medfödd) binjurebarkhyperplasi och/eller binjurebarkssvikt. Patienterna är vanligen små barn eller spädbarn.

Batchnumret finns angivet på förpackningens etikett som ett serienummer med sju tecken. Det är endast Hydrokortison APL 1 mg med batchnummer 8031606 och 8039364 som berörs. Andra batcher eller förpackningar av Hydrokortison APL 1 mg berörs inte av indragningen. Andra hydrokortisonprodukter berörs inte heller.

Det defekta partiet var tillgängligt för försäljning från 10 juli 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att vissa kapslar kan vara endast delvis fyllda eller tomma. Eftersom läkemedlet ges som ersättning för kroppseget kortison kan underdosering leda till symptom på kortisonbrist. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek. 

Drygt 1500 förpackningar har gått ut till distributören. Merparten av förpackningarna har distribuerats och kan ha nått ut till patient. Inga rapporter har inkommit om biverkningar relaterade till denna brist.

hydrokortison   

Indragningen gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8031606 och batchnummer 8039364.

 

 

 
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Frågor angående pågående behandling

Kontakta behandlande läkare.

  • Produktrelaterade frågor

Kontakta APLs kundservice
Telefon: 010-44 79 700
E-post:
kundservice@apl.se

  • Frågor till Läkemedelsverket 

Läkemedelsverkets växel 018-17 46 00.  

 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies