Indragning av en tillverkningssats av Theracough, ett receptfritt läkemedel mot hosta med segt slem

den 21 juli 2017

Företaget uppmanar konsumenter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att sluta använda produkten och lämna in den till det försäljningsställe där de har köpt produkten.

Indragningen gäller Theracough 20 mg/ml med batchnummer; U00754A (utgångsdatum feb 2022).

Batchnumret finns angivet på flaskans etikett som ett serienummer med sju tecken, i kombination mellan både bokstäver och siffror. Det är endast Theracough-produkter med batchnummer U00754A som berörs, inga andra partier eller Theracough-produkter påverkas.

Det defekta partiet var tillgängligt till försäljning från 6 juli på apotek eller i dagligvaruhandeln.

Orsaken till indragningen är en defekt i de glasflaskor som används i förpackningen. Felet kan leda till att små glaspartiklar kan lossna vid på och avskruvning av korken.

360 förpackningar har skeppats till distributören, av dessa har 240 förpackningar distribuerats och kan ha gått ut till konsument. Inga rapporter har inkommit om biverkningar relaterade till denna brist.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Läkemedelsverkets växel
018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies