Indragning av ytterligare EpiPen och EpiPen Jr adrenalinpennor

den 10 april 2017

Då Meda AB inte kan utesluta risken att vissa adrenalinpennor inte fungerar dras ytterligare fem tillverkningssatser av EpiPen adrenalinpennor in. Indragningen omfattar tre satser EpiPen Jr 150 mikrogram och två satser EpiPen 300 mikrogram.

Läkemedelsverket har tidigare meddelat att en tillverkningssats av EpiPen adrenalinpennor, med batchnummer (LOT) 5FA665P har dragits in av Meda AB den 16 mars 2017 efter två reklamationer.

Meda AB bedömer fortfarande att risken är mycket liten att EpiPen/EpiPen Jr inte fungerar, då inga nya reklamationer av felaktiga EpiPen adrenalinpennor har rapporterats och indragningen är baserad på endast två rapporterade fall i världen.

Som en försiktighetsåtgärd, utökas indragningen med ytterligare fem tillverkningssatser av EpiPen adrenalinpennor eftersom företaget inte kan utesluta att det finns risk för att vissa adrenalinpennor inte fungerar, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser.

Alla förpackningar med adrenalinpenna från de aktuella tillverkningssatserna ska lämnas till valfritt apotek för gratis utbyte mot ny EpiPen/Epipen Jr.

Indragningen omfattar enbart tillverkningssatser med följande (LOT) batchnummer:

Förpackning

Batch (LOT)

Utgångsdatum

EpiPen Jr 1 pack,
150 mikrogram

5ED824AM

04-2017 

EpiPen Jr 1 pack,
150 mikrogram

6ED117W

08-2017 

EpiPen Jr 2 pack,
150 mikrogram

5ED824T

04-2017 

EpiPen 1 pack, 300 mikrogram

6FA293J

09-2017 

EpiPen 2 pack, 300 mikrogram

6FA293H

09-2017 

 

EpiPen/EpiPen Jr används vid akutbehandling av allergiska reaktioner (anafylaxi) orsakade av exempelvis födoämnen, läkemedel, insektsstick eller bett. Patienter som är ordinerade detta läkemedel bör alltid ha med sig två pennor.

Patienter som redan använt EpiPen från dessa tillverkningssatser, där autoinjektorn redan har löst ut, har ingen anledning till oro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Bengt Berglund, gruppchef
Inspektion av industri och sjukvård
Tel växeln: 018-17 46 00

Meda AB
info@medasverige.se 
Tel:08-630 19 00

För pressfrågor:
Mylan Global Communications
724-514-1968 (U.S.)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies