Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

den 24 februari 2017

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer. Läkemedelsverket har därför utarbetat nya behandlingsrekommendationer som du kan läsa i detta nummer.

I detta nummer kan du även läsa att paracetamol med modifierad frisättning (Alvedon 665 mg) kan ge svårbehandlade förgiftningar och att Giftinformationscentralen därför har ändrat riktlinjerna för att handlägga dem. Vi informerar även om de nya recepthanteringsreglerna för särskilda läkemedel som träder i kraft från och med den 15 mars 2017, i syfte att minska utrymmet för manipulering av särskilda recept. Enligt de nya reglerna får apotek inte lämna tillbaka itererade eller färdigexpedierade recept på särskilda läkemedel till patient eller djurägare. Du hittar även en monografi om läkemedlet Cosentyx för indikationen plackpsoriasis. Trevlig vårläsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies