Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

den 21 april 2017

Läkemedelsbehandling till barn innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig hantering. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn. Som ett led i detta uppdrag publicerar vi i detta nummer ett nytt kunskapsdokument om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn.

Du kan även läsa flera artiklar inom temat läkemedelsförpackningar. Förpackningarna behövs för att skydda läkemedlen men också för att särskilja olika läkemedel. Om förpackningar är för lika till utseendet kan förväxlingsrisk uppstå. Ibland krockar behovet av barnskyddande förpackningar med behovet av lättöppnade. Läkemedelsverket arbetar kontinuerligt för att förpackningarna ska förbättras.

I detta nummer kan du ta del av flera läkemedelsmonografier, och även av en översiktsartikel, med korta sammanfattningar av effekt och säkerhet samt Läkemedelsverkets värdering, över nya läkemedel för behandling av avancerad lungcancer. Hela tidskriften samt separata artiklar publiceras självklart också på www.lv.se. Trevlig läsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies