Information från Läkemedelsverket nummer 3 2017 ute nu

den 16 juni 2017

Långvarig smärta förekommer hos både barn och vuxna och kan ha stor påverkan på livskvaliteten. I denna behandlingsrekommendation beskrivs läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos vuxna och hos barn och ungdomar som en del av en multimodal behandlingsstrategi. Rekommendationen tar också upp läkemedelsbehandling av några utvalda smärttillstånd som är vanliga orsaker till att patienter söker hjälp från sjukvården.

Du kan också läsa om den veterinära biverkningsrapporteringen för 2016. Rapporteringen ökar och förra året kom det in 616 rapporter om misstänkta biverkningar av veterinärläkemedel. De flesta rapporterna gäller hund, sedan följer katt, häst, nöt, svin, kanin och får. Artikeln tar även upp negativa reaktioner som rapporterats hos personer som kommit i kontakt med läkemedlen i samband med att de behandlat djur.

Du hittar också en snabbguide med skillnader mellan olika grupper av egenvårdsprodukter som finns på apotek samt en rapport från Patient- och konsumentrådet som hållit sitt första möte. I numret finns även några intressanta läkemedelsmonografier. Trevlig sommarläsning!

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Tidningsredaktionen
tidningsredaktionen@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies